Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE +) subsidie stimuleert de overheid opwekken van duurzame energie. Bedrijven en instellingen die energie gaan produceren komen in aanmerking voor deze subsidie. Komende SDE-ronde start op 17 maart 2020. Heeft u interesse om mee te doen aan deze ronde? Zoncoalitie kan u mee nemen in het aanvraag proces tot 2 maart 2020. Wees er op tijd bij! Deze subsidie zal de kosten-baten analyse van een investering in zonnepanelen sterk bevorderen. Op deze pagina vindt u alles over de veranderingen omtrent de SDE+ subsidie.

  • Vernieuwde SDE++ subsidie en verandering van de markt
  • Komende SDE-ronde
  • SDE+ Checklist voorjaar 2020
  • Zoncoalitie helpt bij de subsidie aanvraag
  • Machtiging

Vernieuwde SDE++ subsidie en verandering van de markt

De overheid stelt het budget voor SDE subsidie vast. Sinds 2019 stelt de overheid al minder subsidie beschikbaar (zie figuur). Ook gaat subsidie veranderen: komende ronde is de laatste in de huidige vorm. De SDE+ krijgt een andere benaming; SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie). Dit betekent dat de subsidiepot moet worden verdeeld onder meerdere duurzaamheid initiatieven. Er zal dus minder geld beschikbaar zijn voor de financiering van zonnestroom projecten. Dit heeft als gevolg dat de overheid specifiekere eisen stelt per installatie om kans te maken op een subsidie. Ook wordt de subsidie in één ronde per jaar uitgereikt in plaats van twee.

Er komt minder subsidie beschikbaar voor zonnestroom projecten. Maar de zonne-energie markt groeit door. Hiervoor is een goede strategie nodig om de grootste slaagkans te hebben op een SDE+(+) subsidie.

Overheidsbudget SDE+

Komende SDE-ronde

Het traject van zonnepanelen kan lang duren. Voor een SDE+ subsidie aanvraag moet er een legplan gemaakt worden en afhankelijk van de grootte wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De eerst volgende deadline voor SDE+ aanvraag is:

 

Neem geen risico en vraag op tijd de subsidie aan!

Zoncoalitie kan u hier bij helpen.

SDE+ Checklist voorjaar 2020

Bij het aanvragen van een SDE+ subsidie moet u een aantal zaken bij de hand hebben. Dus, om het proces van de aanvraag te versnellen, heeft Zoncoalitie speciaal voor de vastgoedeigenaar de SDE+ Checklist voorjaar 2020 opgesteld.

1. Het correcte adres

Zorg dat de aangeleverde lijst met objecten minimaal de volgende parameters bevat:

# | Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Plaats

* Kadastrale aanduidingen worden ook geaccepteerd.

 

2. Het type aansluiting

In sommige gevallen zijn er op objecten meerdere adressen bekend, wij zijn op zoek naar het adres waarvan bekend is dat daar de grootverbruik stroomvoorziening aanwezig is (meterkast).

Voor het aanvragen van de subsidie is een grootverbruik aansluiting vereist, in dit stadium is het goed om te weten wat de aansluitwaarde is, en waar deze aansluiting zich bevindt.

 

3. De relevante dakvlakken

Om een legplan van de locatie te maken is het van belang dat wij de juiste dakvlakken van de locatie gebruiken daarom ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Het betreffende dakvlak gearceerd/aangegeven.
  • Indien nodig de locatie van de netwerkaansluiting.

 

Objecten in aanbouw:
Indien het gebouw nog niet op de gebruikelijke kaartendiensten zichtbaar is omdat dit (nog in aanbouw is) dan zijn er bouwtekeningen nodig om de legplannen te bepalen.

Nb. Indien het gebouw nog gebouwd moet worden, of in aanbouw is dan moet de eigenaar een omgevingsvergunning worden meegestuurd.

 

4. Een machtiging en toestemming locatie eigenaar

Om de aanvraag uiteindelijk in te dienen hebben wij een volledig ingevulde machtiging nodig.

Indien de aanvrager die ons machtigt geen eigenaar is moet er een ingevuld formulier met toestemming van de eigenaar van de locatie worden bijgevoegd.

Zoncoalitie helpt bij de subsidie aanvraag

Om optimaal gebruik te maken van de SDE+ subsidiemogelijkheden voor uw vastgoed, is het voordelig nu nog een aanvraag in te dienen. Zo blijft uw rendement het hoogst. Hier helpen wij u graag bij! Zoncoalitie zorgt dat uw subsidieaanvraag goed verloopt, maakt een technische haalbaarheidsstudie en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel. Wij helpen u ook bij de financiële, de juridische en fiscale aspecten. Wij leggen de verschillende opties voor, u kiest. Lees hier meer over onze werkwijze.

Doet u deze subsidie-ronde mee? Download dan het machtigingsformulier en stuur deze ingevuld terug naar info@zoncoalitie.nl. Wij vragen de subsidie altijd aan op naam van de vastgoed eigenaar, tenzij nadrukkelijk wordt verzocht dit anders te doen.

 

Heeft u vragen of interesse?

Neem dan contact met ons op!