Zoncoalitie is het onafhankelijke platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroomprojecten op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Maar hoe is dit zo gekomen?

Logo Zoncoalitie

Vereniging de Zoncoalitie is in 2016 geïnitieerd door Gemeente Amsterdam en Alliander, onder de vlag van Amsterdam Smart City. De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de markt voor zonne-energie te stimuleren om zo bij te dragen aan een versnelling van de energie transitie. Op ‘arms length’ van de vereniging is in 2017 het projectbureau Zoncoalitie opgericht. Deze met het doel om vastgoedeigenaren op onafhankelijke wijze te informeren over de mogelijkheden en voordelen van zonnestroom.

 

De adviseurs van het projectbureau zijn geheel onafhankelijk, en dus niet verbonden aan de leden van de vereniging. Ze verzorgen subsidieaanvragen, geven onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel en voeren technische haalbaarheidsstudies uit. Dit resulteert in een projectrapportage op basis waarvan aanbieders vervolgens offertes kunnen stellen. Deze zijn consistent aan elkaar. De vastgoedeigenaar kan na afloop uit vergelijkbare offertes de meest geschikte aanbieder kiezen. De vastgoedeigenaar kan tevens zelf aanbieders nomineren, daarnaast krijgen de leden van de vereniging altijd de mogelijkheid om een offerte uit te brengen.

 

Zoncoalitie richt zich op daken vanaf circa 500m2 met een grootverbruik aansluiting, vaak in eigendom van vastgoedbeleggers of -fondsen.

Zoncoalitie: het onafhankelijke platform

Ondertussen is Zoncoalitie ontwikkeld tot het onafhankelijke platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroomprojecten op commercieel en maatschappelijk vastgoed. We helpen bedrijven met grote daken, vastgoedfondsen en gemeenten in heel Nederland bij de ontwikkeling van zonnestroom.

 

Vereniging de Zoncoalitie is inmiddels gegroeid naar 24 leden. Deze zijn allen installateurs en ontwikkelaars van zonne-energie op vastgoed met de juiste keurmerken en goede referenties. Offertes worden enkel uitgevraagd aan leden wanneer de daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast zijn de offertes concurrerend. De aanbieder heeft geen verkoopkosten en er hoeven geen stelposten te worden opgenomen in de offerte, immers is al het voorwerk al gedaan. Een win-win situatie voor zowel de zonnestroom aanbieder als de vastgoedeigenaar.

 

Het onafhankelijke platform bestaat naast Vereniging de Zoncoalitie uit partijen waar Zoncoalitie mee samenwerkt. Deze partijen hebben expertise in de specifieke aspecten van zonnestroom projecten, zoals financiering, fiscaliteit, vastgoed taxaties, juridische of technische aspecten. Met de gecombineerde expertise van deze samenwerkingen kan Zoncoalitie vastgoedeigenaren onafhankelijk en volledig informeren over de verschillende mogelijkheden en voordelen van zonnestroom.

Waarom een onafhankelijk platform

Nederland heeft als een van 197 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hier in binden we ons aan een afname van 20,2 Mton CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Dit is een reductie van bijna 50%. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we de komende vijf jaar de duurzame energie productie maal verhogen met factor vijf.

 

De Nederlandse overheid zet met onder andere de SDE-subsidie in op meerdere vormen van duurzame energie. Zonnepanelen op vastgoed heeft hier een streepje voor ten opzichte van windparken op land en grootschalige zonneweides (bron: Novi). Er is namelijk voldoende potentie: Nederland heeft 892 km² geschikt dakoppervlak voor zonne-energie. Hiermee kan bijna de helft van alle huishoudens in Nederland van duurzame elektriciteit worden voorzien. (bron: Deloitte). En er is ruimte voor verbetering: in Nederland bevinden zich ruim 37.000 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2 waarvan slechts 7% is benut met zonnepanelen.

 

De afgelopen tien jaar is er voor 2 Gigawatt aan zonne-energie installaties geplaatst in Nederland. Tevens wordt er 13 Gigawatt verwacht in de komende vijf jaar (bron: Wood MacKenzie). Er zal dus een enorme groei met veel nieuwe toetreders zoals ontwikkelaars en installateurs plaatsvinden. Onafhankelijk advies en ontwikkeling van zonnestroom projecten is daarom geen overbodige luxe.

Wat doen we

Bedrijven willen verduurzamen, en het opwekken van zonne-energie is vaak een logische eerste stap. Het dak ligt er toch. Naast het voor de hand liggende maatschappelijke rendement, is er ook een financiële rendement. Mede dankzij de door het rijk beschikbaar gestelde SDE+ subsidies is het rendement van zonnepanelen op vastgoed vrijwel altijd positief (bron: Cushman & Wakefield). Dit maakt het een interessante additionele investering voor vastgoedbeleggers. Daarnaast zijn er betere verhuur mogelijkheden, hogere huurinkomsten, hogere bezettingsgraad, betere her-financieringsmogelijkheden en verbeterd BREEAM en/of energielabel. Genoeg redenen voor het plaatsen van zonnepanelen zou je zeggen, maar waarom ligt nog niet elk geschikt dak vol?

 

De realisatie van een zonnestroom project kan een complex en tijdrovend traject zijn: reden dat veel kansen onbenut blijven. Er komt veel bij kijken: financiering, technisch, juridisch, praktisch. Men is druk, en heeft niet de expertise of tijd om het zelf de markt uit te vragen, offertes te vergelijken of het project te coördineren. Vastgoedeigenaren hebben baat bij een partij die vanuit hun wensen en prioriteiten een zonnestroom project ontwikkelt: Zoncoalitie optimaliseert vanuit de wensen van de vastgoedeigenaar.

Wij zorgen voor:

SDE+ Subsidieaanvraag

 Technische haalbaarheidsstudies

Vergelijkbare en concurrerende offertes

Wij adviseren over:

Keuze exploitatiemodel

Financiering

Juridische en fiscale aspecten

Voordelen van deze aanpak zijn:

 

  • Onafhankelijk advies: Zoncoalitie heeft geen belang bij een specifieke exploitatievorm of aanbieder en begrijpt goed welke financiële, juridische en fiscale criteria van belang zijn.

 

  • Hogere succes ratio: Zoncoalitie houdt de tijdslijnen in de gaten om de projectrapportage en de matchingsprocedure tijdig af te ronden (ook met het oog op SDEs die kunnen verlopen).

 

  • Lagere kosten: Dat het voorwerk correct is gedaan, in één keer voor alle aanbieders, scheelt geld en tijd. Door de onderhandse aanbesteding zijn offertes concurrerend en beter te vergelijken.

 

  • Onderbouwde keuze maken: Door heldere en consistente offertes kan de dakeigenaar zelf een weloverwogen keuze maken om het zonnestroomproject te realiseren.

Team Zoncoalitie

Algemeen-directeur Alex Muhring staat aan het roer van Zoncoalitie. Na tien jaar actief te zijn geweest als bankier in Londen en als investeerder in Oost-Europa raakte hij gepassioneerd over zonne-energie. Door zijn achtergrond in de financiële sector weet hij wat nodig is om de opbrengst van een zonnestroom project te maximaliseren voor de vastgoedeigenaar.

 

Robert ten Broek is Operationeel-directeur. Hij is hiervoor actief geweest bij Ampelmann Operations en was daar verantwoordelijk voor verschillende offshore-projecten in Europa en Zuid-Amerika. Hij geeft leiding aan de afdeling voor haalbaarheidsstudies en aanbestedingen.

 

Adriaan Copper is Commercieel- en Financieel-directeur bij Zoncoalitie. Ruim twaalf jaar is hij actief geweest in leidinggevende functies bij onder meer ABN Amro en Rabobank in binnen- en buitenland. Hij is thuis in actuele klimaat en duurzaamheidsvraagstukken.

 

Samen maken we zonne-energie op commercieel en maatschappelijk vastgoed de norm. Kijk hier voor een overzicht van het gehele team van Zoncoalitie.