Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH

Aantal zonnepanelen:

873

Voorziet aantal huishoudens van stroom per jaar:

79

Reductie CO2 per jaar:

153270

Gerealiseerd door:Hotel Okura Amsterdam Zoncoalitie Solnet

Projectomschrijving:

 

Hotel Okura Amsterdam is een luxe vijfsterren hotel. Gezien het aanzicht van de hotelgasten, had de esthetiek van deze PV-installatie een hoge prioriteit. Zoncoalitie heeft voor Hotel Okura het voorbereidende werk gedaan en doormiddel van een gerichte uitvraag richting onze leden (aanbieders van zonne-energie) succesvol Solnet gekoppeld om het zonnestroomproject te realiseren.