Samen naar 250 MegaWatt aan zonne-energie in Amsterdam per 2022

Amsterdam wil verduurzamen en één van de doelen is om 250 MegaWatt aan zonne-energie te realiseren voor april 2022, waarbij de teller nu op 50 MegaWatt staat. Afgelopen donderdag werd door de Zoncoalitie en ORAM Ondernemend Amsterdam een sessie georganiseerd voor Amsterdamse bedrijven en ondernemers om in gesprek te gaan over hoe we dit ambitieuze doel kunnen bereiken.

In het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland, het pand van de Goede Doelen Loterijen, waren meer dan 55 aanwezigen vaoaaanbieders, adviesbureausbedrijven en politiek samen om te discussiëren over de energietransitie in Amsterdam.  

Gemeente Amsterdam heeft onlangs de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal gepresenteerd met de belangrijkste doelen en acties om de transitie naar duurzame energie te realiseren. Daarbij heeft ze inwoners en bedrijven in de stad uitgenodigd om mee te praten. Daarom organiseerde Zoncoalitie en ORAM Ondernemen Amsterdam deze middag, om kansen en belemmeringen op te halen die worden ervaren door ondernemers en bedrijven in de stad. Hoe kunnen we meer zonne-energie realiseren in Amsterdam? De ambitie is enorm. Om het doel te bereiken zouden we ieder jaar een oppervlakte gelijk aan 140 x de Dam moeten beleggen met zonnepanelen.  

Sessie Energietransitie Amsterdam 

Zoncoalitie-directeur Alex Muhring trapte de middag af met de mogelijkheden van zonne-energie op grote daken. Hij benadrukte dat de markt voor zonne-energie sterk groeit: afgelopen jaar heeft er een enorme groei plaatsgevonden van geïnstalleerd zonne-energie vermogen. Maar dit gaat niet snel genoeg helaas om de klimaatdoelen te bereiken. Ondernemers kunnen ontzorgd worden bij de realisatie van zonne-energie, kunnen gunstige (her)financieringsvoorwaarden krijgen, en in bijna alle gevallen is investeren in zonne-energie winstgevend. Waarom gaat het dan toch niet zo hard?  

Vervolgens startte de discussie over de kansen en belemmeringen die ondernemers ondervindenonder leiding van moderator van impact-events Linda Vermaat. 

Er werd actief gediscussieerd onder de 55 aanwezigen. Onder andere de volgende mensen mengden zich in de discussie: van het Amsterdams Klimaatakkoord waren Tom van den Nieuwenhuijzen en Marc van Gemert aanwezig en gaven aan heel graag te willen versnellen en open te staan voor ideeën. Aanbieders Hans Lambrechts van SunprojectsMartin Botterweg en Bauke Bakker van Ecorus en Roebyem Anders van Sungevity deelden hun visie en ervaring vanuit de aanbieder-kant over wat we moeten doen om deze belangrijke uitdaging aan te kunnen. Gedragswetenschapper Roos Alink scheen haar licht op de drijfveren van de mens achter de grote daken. Roland de Vlam, advocaat bij Loyens & Loeff en tevens voorzitter van de Green Business Club, deelde ideeën over wet- en regelgevingen die zonne-energie kunnen stimuleren. Marlies Lambregts van de Omgevingsdienst NZK deelde haar ervaringen en gaf aan graag te helpen bij het in contact komen met bedrijven in de stad. Age Vermeer van Dura Vermeer pleitte ervoor om met de grote daken te beginnen, zoals in het havengebied.  

Kansen en belemmeringen 

De levendige en boeiende discussie mondde uit in 6 topics. Deze onderwerpen en de hierbij voorgestelde acties, zullen worden gedeeld met de wethouder en met Amsterdams Klimaatakkoord om het beleid verder vorm te geven. Klik hier voor de uitgebreide samenvatting.

  1. Netwerkbedrijf: Het lukt vaak niet om aansluitingen tijdig of überhaupt te verzwaren en daardoor lopen zonne-energie projecten enorme vertragingen op.  
  2. Organisatorische uitdaging: hoe gaan we deze enorme uitdaging van 250MW voor 2022 organiseren?  
  3. Gemeente Amsterdam: Goed voorbeeld doet volgen. 
  4. Grote daken vangen veel zon. Het is lastig om in contact te komen met deze vastgoedbezitters. 
  5. Daken of mensen: we moeten kijken naar de mensen/ondernemers achter de daken.  
  6. Maatregelen. Er zijn onvoldoende maatregelen die ondernemers stimuleren om bij te dragen aan de energietransitie 

 

Visie wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid 

Wethouder Marieke van Doorninck vervolgde de middag met het delen van haar visie op de energietransitie in Amsterdam en ging een open discussie aan met de aanwezigen. Ze benadrukte de urgentie die het verduurzamen van de stad heeft bij de gemeente en de actieve houding jegens de energietransitie. De Routekaart Amsterdam Klimaat Neutraal baant een weg in het gemeentebeleid voor zonne-energie. Ze streeft ernaar alle geschikte daken in Amsterdam vol te leggen met zonnepanelen, startend bij gemeentelijk vastgoed. Daarnaast gaf de wethouder aan over 6 maanden weer graag samen te komen om terugkoppeling te geven over de voortgang van kansen en belemmeringen. 

Tot slot overhandigde Alex Muhring van Zoncoalitie een voorstel voor bijdrage aan Klimaatdoel Amsterdam 2022 aan de wethouder. 

De input van de sessie wordt komende weken opgepakt in samenwerking met het Team Klimaatakkoord Amsterdam. Over ruwweg zes maanden zal er een vervolgsessie komen over de voortgang van de besproken onderwerpen. Op naar 250 MegaWatt 

 

 

Foto’s gemaakt door Yorick Meijdam.