Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE +) subsidie stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie. Bedrijven die zelf duurzame energie gaan produceren komen in aanmerking voor deze subsidie. Zoncoalitie kan u mee nemen in het aanvraag proces van een subsidie. Ook kunnen we u ondersteunen wanneer u zelf de stap al heeft gezet met het aanvragen (SDE bezitter: hier kunt u meer informatie vinden). Wees er op tijd bij! Deze subsidie zal de kosten-baten analyse van een investering in zonnepanelen sterk bevorderen.

Veranderde SDE ++ subsidie

De Nederlandse overheid stelt het budget voor SDE subsidie vast. Sinds 2019 wordt er minder subsidie beschikbaar, zoals te zien is in figuur. Ook de verdeling van de subsidiepot veranderd: er moet worden gedeeld met meerdere duurzaamheid initiatieven. Er zal minder subsidie beschikbaar komen voor de financiering van zonnestroom projecten. Dit heeft als gevolg dat de overheid specifiekere eisen stelt per installatie om nog kans te maken op een subsidie.

Overheidsbudget SDE+

Komende SDE-ronde

Het traject van zonnepanelen kan lang duren. Voor een SDE+ subsidie aanvraag moet er een legplan gemaakt worden en afhankelijk van de grootte wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Neem geen risico en vraag op tijd de subsidie aan!

Zoncoalitie kan u hier bij helpen.

SDE+ Checklist

Bij het aanvragen van een SDE+ subsidie moet u een aantal zaken bij de hand hebben. Dus, om het proces van de aanvraag te versnellen, heeft Zoncoalitie speciaal voor de vastgoedeigenaar de SDE+ Checklist opgesteld.

1. Het correcte adres

Zorg dat de aangeleverde lijst met objecten minimaal de volgende parameters bevat:

# | Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Plaats

* Kadastrale aanduidingen worden ook geaccepteerd.

 

2. Het type aansluiting

In sommige gevallen zijn er op objecten meerdere adressen bekend, wij zijn op zoek naar het adres waarvan bekend is dat daar de grootverbruik stroomvoorziening aanwezig is (meterkast).

Voor het aanvragen van de subsidie is een grootverbruik aansluiting vereist, in dit stadium is het goed om te weten wat de aansluitwaarde is, en waar deze aansluiting zich bevindt.

 

3. De relevante dakvlakken

Om een legplan van de locatie te maken is het van belang dat wij de juiste dakvlakken van de locatie gebruiken daarom ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Het betreffende dakvlak gearceerd/aangegeven.
  • Indien nodig de locatie van de netwerkaansluiting.

 

Objecten in aanbouw:
Indien het gebouw nog niet op de gebruikelijke kaartendiensten zichtbaar is omdat dit (nog in aanbouw is) dan zijn er bouwtekeningen nodig om de legplannen te bepalen.

Nb. Indien het gebouw nog gebouwd moet worden, of in aanbouw is dan moet de eigenaar een omgevingsvergunning worden meegestuurd.

 

4. Een machtiging en toestemming locatie eigenaar

Om de aanvraag uiteindelijk in te dienen hebben wij een volledig ingevulde machtiging nodig.

Indien de aanvrager die ons machtigt geen eigenaar is moet er een ingevuld formulier met toestemming van de eigenaar van de locatie worden bijgevoegd.

Zoncoalitie helpt bij de subsidie aanvraag

Om optimaal gebruik te maken van de SDE+ subsidiemogelijkheden voor uw vastgoed, is het voordelig nu nog een aanvraag in te dienen. Zo blijft uw rendement het hoogst. Hier helpen wij u graag bij! Zoncoalitie zorgt dat uw subsidieaanvraag goed verloopt, maakt een technische haalbaarheidsstudie en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel. Wij helpen u ook bij de financiële, de juridische en fiscale aspecten. Wij leggen de verschillende opties voor, u kiest. Lees hier meer over onze werkwijze.

Heeft u interesse in het aanvragen van een SDE subsidie? Wacht dan niet langer! Download dan het machtigingsformulier en stuur deze ingevuld terug naar info@zoncoalitie.nl. Wij vragen de subsidie altijd aan op naam van de vastgoed eigenaar, tenzij nadrukkelijk wordt verzocht dit anders te doen.

 

Heeft u vragen of interesse?

Neem dan contact met ons op!