zonnepanelen grootzakelijk vastgoed

SDE+: welk deel van de €6 miljard subsidie gaat naar uw vastgoed?

In oktober a.s. opent de volgende SDE+-ronde voor het aanvragen van subsidie, voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zon. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De Zoncoalitie kan vrijblijvend voor u de aanvraag verzorgen. Voor deze ronde nemen we aanvragen tot uiterlijk 10 oktober in behandeling. Stuur een ingevuld machtigingsformulier naar ons toe, en wij verzorgen op de juiste manier uw SDE+ aanvraag.

Neem contact op

Wat betekent dit voor u als vastgoedeigenaar?

Als eigenaar van grootzakelijk of maatschappelijk vastgoed is deze regeling het startpunt voor zonne-energieprojecten. De SDE+-subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot maximaal 15 jaar. Dit zorgt ervoor dat projecten in de grootzakelijke markt aantrekkelijke rendementen krijgen.

 

Het moment van indienen is medebepalend voor de hoogte van het voordeel. Er is een gefaseerde openstelling, waarbij het subsidiebedrag per fase oploopt. Naarmate u tot de derde fase wacht wordt het voordeel hoger, maar stijgt ook het risico dat het budget op is en u misgrijpt. De Zoncoalitie helpt bij het bepalen van een realistisch inschrijfbedrag, waarmee de kans op toekenning van de subsidie vergroot wordt.

Bent u huurder/gebruiker?

Als huurder van vastgoed is er ook een mogelijkheid om het dak te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Door middel van een toestemmingsverklaring kan de eigenaar van het vastgoed toestemming verlenen om het dak hiervoor te gebruiken. U kunt vervolgens de SDE+-subsidie (door ons laten) aanvragen.

Eerst subsidie, dan concreet plan

Op het moment dat u SDE+-subsidie bij de RVO aanvraagt, hoeft u nog niet te weten hoe u zonne-energie op uw dak gaat realiseren. Dat komt na de toekenning van de subsidie, bij de projectvoorbereiding en matching met aanbieders. U kunt dus zonder concreet plan nu de subsidie aanvragen. Hiervoor kunt u ons een machtiging afgeven. Wij vragen dan kosteloos en vrijblijvend de SDE+-subsidie aan op naam van de vastgoedeigenaar en nemen het aanvraagproces helemaal voor u uit handen.

1. Informeren

We informeren u over de mogelijkheden en selecteren de opties die het best aansluiten bij uw situatie en wensen. We wijzen u op alle voordelen die het opwekken van zonne-energie met PV-panelen voor uw vastgoedportefeuille heeft.

2. SDE+ Aanvraag

Voor grote daken is de SDE+-subsidie een vereiste. Met een machtiging vragen wij kosteloos de SDE+-subsidie op naam van de vastgoedeigenaar aan. Alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag worden door ons verzorgd.

3. Projectvoorbereiding

We maken een projectmap met alle informatie die een aanbieder nodig heeft om een accurate offerte te maken. Wij kunnen helpen met checks voor dakbedekking, draagkracht, gebruikersprofiel, aansluitwaarde, advies m.b.t. tot juridische structuren en financieringen.

4. Matching

Door de projectvoorbereiding bieden alleen de aanbieders die goed passen bij uw profiel een offerte aan. U kunt dan de voor u meest gunstige aanbieder kiezen en u komt beslagen ten ijs!

Vragen?

Heeft u nog vragen over technische, juridische of financiële aspecten van zonne-energie voor uw vastgoed? Of specifiek over het aanvragen van de SDE+-subsidie? Neem contact met ons op. U kunt bij ons tevens geheel vrijblijvend een professionele Quickscan van uw vastgoed aanvragen.