Wat staat er in het Klimaatakkoord over zonne-energie?

10 Juli is het voorstel ingediend voor het Klimaatakkoord. Samen met informatie uit een artikel van het Financieel Dagblad hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet. Wat zegt het Klimaatakkoord over zonne-energie?

 

Na vier maanden van onderhandelingen zijn 10 juli de plannen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Ed Nijpels heeft de voorstellen in hoofdlijnen overhandigd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Deze zomer rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de plannen door.

Het Klimaatakkoord zal dit najaar moeten worden getekend. Het document dat Nijpels overhandigde is een voorzet voor dit najaar. Er waren vijf zogeheten Klimaattafels betrokken bij de onderhandelingen, met elk weer een aantal subtafels. Zo hebben er honderden mensen vergaderd over de reductie van de uitstoot van CO₂, de voornaamste oorzaak van klimaatverandering. Als onderdeel van de Klimaat en Energie Koepel (organisatie voor young professionals om de klimaatonderhandelingen te adviseren), heeft Maaike Smelter, van de Zoncoalitie, een bijdrage mogen leveren aan de ondersteuning van dit voorstel. Zij participeert middels het communicatieteam en zit aan de jong-sectortafel Elektriciteit. Ook de Zoncoalitie is partnerorganisatie van de Klimaat en Energie Koepel.

 

Het Klimaatakkoord is een lang document met veel speerpunten. Alleen al het voorstel van 10 juli bevat 89 pagina’s. Samenvattend staat het volgende in dit voorstel over zonne-energie:

  • In 2030 zal 75% van de Nederlandse elektriciteit duurzaam zijn en hebben we 7 keer zoveel zonne-energie als nu. Dit zal moeten groeien wanneer andere sectoren meer elektriciteiten vereisen.
  • 75 miljoen zonnepanelen zijn hiervoor nodig en verwachting is dat het elektriciteitsverbruik daarnaast toe zal nemen met 32% in 2030
  • Het Rijk zet zich maximaal in voor CO₂-beprijzing in Europees en regionaal verband. Vooral voor overheden komen er strenge regels omtrent het verduurzamen van vastgoed.
  • SDE+ subsidie zal beschikbaar worden gesteld tot 2025. Hierna worden andere oplossingen geboden, waaronder mogelijk een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.
  • Prioriteitsgebieden die zijn aangegeven vanuit het Klimaatakkoord: grootschalige opwek, systeemintegratie door samenwerking van netbeheerders en leveranciers, en ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie door flexibiliteit en het creëren van draagvlak.

 

 

Bron: ‘Wat staat er in het Klimaatakkoord?‘, Financieel Dagblad, 10 juli 2018

Meer weten? Download hier het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van 10 juli 2018.