FAQ

Veelgestelde vragen over zonne-energie

 

1x1px

Jij vraagt, wij draaien

Wat is een PV-installatie?

PV staat voor photo (= licht) voltaic (= elektriciteit). Een PV-installatie zet dus zonlicht om in elektriciteit. Hij bestaat uit zonnepanelen die energie verzamelen in de vorm van gelijkstroom en een omvormer die daar vervolgens bruikbare wisselstroom van maakt.

Wat zijn PV-panelen?

PV is de afkorting van het Engelse woord photovoltaic. PV-panelen staan ook wel bekend als zonnepanelen en wekken elektriciteit op met behulp van zonlicht. In het licht dat de zon uitstraalt zit veel energie in de vorm van kleine deeltjes (fotonen). Een zonnecel is in staat deze deeltjes op te nemen en wekt zo energie op in de vorm van elektriciteit. Hoeveel energie een zonnepaneel kan opwekken hangt onder meer af van het type paneel en de hoeveelheid zonlicht die erop schijnt.

Wat betekent Wp?

Wp staat voor Wattpiek en geeft aan wat het maximale vermogen is van een zonnepaneel. Bijvoorbeeld: een paneel van 300 Wp levert op de top van zijn kunnen 300 W. Dit vermogen wordt echter alleen behaald als het paneel werkzaam is onder ideale condities die ook wel STC (standard test conditions) worden genoemd. Bij deze condities is er sprake van optimale instraling door de zon en worden de zonnecellen op een constante temperatuur van 25° C gehouden. Maar in de praktijk komen deze omstandigheden weinig voor en zal het maximale vermogen zelden tot nooit worden gehaald. 

Wat is een haalbaarheidsstudie?

Een haalbaarheidsstudie is een onderzoek naar het potentieel van een project, waarmee je een zorgvuldig onderbouwd besluit kunt nemen. Hiervoor worden de kansen en risico’s van het project tegen elkaar afgezet. Er wordt ook geïnventariseerd welke middelen nodig zijn om het te kunnen uitvoeren en wat de slagingskans is. Onze experts onderzoeken alle technische aspecten (constructie, dakdakdekking, elektrische inpassing). Deze informatie vormt de basis voor een uitvraag, zodat je appels met appels kunt vergelijken en niet voor verrassingen komt te staan zodra je zonnedak daadwerkelijk wordt aangelegd.

Wat doet een inverter (omvormer)?

Een inverter of omvormer is een apparaat dat gelijkspanning omzet naar wisselspanning en wordt gebruikt bij zonnestroominstallaties die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld. Zonnepanelen wekken namelijk stroom op in de vorm van gelijkspanning (DC) terwijl veel huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet gebruikmaken van wisselspanning (AC). De omvormer wordt tussen de panelen en het elektriciteitsnet geplaatst om dit probleem op te lossen. 

Wat is salderen?

Bij salderen wordt de stroom die je hebt teruggeleverd aan het net verrekend met de stroom die je hebt afgenomen van het net.
Wanneer je zonnepanelen hebt zullen er momenten zijn dat de panelen meer
elektriciteit opwekken dan je op dat moment verbruikt. Het overschot aan elektriciteit zal dan aan het openbare net worden geleverd (dit wordt ‘terugleveren’ genoemd). Aan de andere kant zullen er ook momenten zijn dat je méér elektriciteit verbruikt dan er wordt opgewekt en zal er stroom van het net moeten worden afgenomen. Wat er totaal aan het net is teruggeleverd wordt bij salderen afgetrokken van wat er totaal van het net is afgenomen.

Wat is congestie?

Congestie houdt in dat het elektriciteitsnet op een bepaalde plek niet genoeg transportcapaciteit heeft voor de vraag en het aanbod van elektriciteit; het raakt overbelast. Dit gebeurt bijvoorbeeld in landelijke gebieden waar steeds meer zonne-energie wordt opgewekt, of juist in stedelijk gebied waar bedrijven uitbreiden en woningen worden bijgebouwd. Als er in een gebied sprake is van congestie, is het niet meer mogelijk om daar energie terug te leveren. Gelukkig wordt er steeds meer ondernomen om dit soort knelpunten tegen te gaan.

Wat zijn de beste zonnepanelen?

In principe zijn de beste zonnepanelen de panelen met de hoogste efficiëntie. Met de efficiëntie van een zonnepaneel wordt aangeduid hoe goed het paneel in staat is om zonne-energie om te zetten naar elektriciteit. De efficiëntie van een paneel is een van de kerneigenschappen en wordt door de producent meestal aangegeven op de datasheet. Let wel: het beste zonnepaneel is niet altijd de beste keuze voor jouw project, aangezien panelen met een hogere efficiëntie ook duurder zijn.

Wat zijn distributienetbeheerders?

Distributienetbeheerders zijn bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het distributienet voor elektriciteit en gas. Ze zorgen ervoor dat energie op een betrouwbare en veilige manier van de centrale energie-installaties naar de eindgebruikers wordt geleverd.

Netbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om de infrastructuur voor de distributie van energie te onderhouden, uit te breiden en te verbeteren. Ze zorgen ook voor de aansluiting van nieuwe gebouwen.

Wat is een brutoproductiemeter (BPM)?

Een brutoproductiemeter registreert precies hoeveel energie een zonnestroominstallatie opwekt. Inzicht in je totale energie-opwek is belangrijk, bijvoorbeeld voor de berekening van de hoogte van je SDE-subsidie. De brutoproductiemeter kan ook worden gebruikt om te bepalen of het zonnepanelensysteem op de juiste manier werkt en of het voldoet aan de verwachtingen.

Om een brutoproductiemeter aan te vragen heb je de EAN-code nodig van je electriciteitsaansluiting. Deze kan je opvragen bij je netbeheerder. Een brutoproductiemeter krijgt zelf ook een unieke EAN-code.

Wat kost een brutoproductiemeter (BPM)?

De prijs van een brutoproductiemeter varieert per meetbedrijf. Gemiddeld ligt de huurprijs rond de €1.500.- per jaar. Daar komt ongeveer €300.- bij voor de installatie. Het is ook mogelijk om een BPM te kopen.

Wanneer gebruik je lichtgewicht zonnepanelen?

Eén zonnepaneel met montagemateriaal en ballast weegt gewoonlijk 15 - 20 kg/m2. Maar soms is de constructie van een dak niet sterk genoeg om er zonnepanelen op te plaatsen. In dat geval bieden lichtgewicht zonnepanelen een uitkomst: deze kunnen 5,7 kg/m² wegen.

Wat is het verschil tussen grootverbruik en kleinverbruik?

Het belangrijkste verschil tussen groot- en kleinverbruik is de capaciteit van de energieaansluiting. Volgens de Elektriciteitswet ben je een kleinverbruiker als je een aansluiting hebt van maximaal 3x80 Ampère (ca. 100.000 kWh). Als je aansluiting groter is dan dat, ben je voor de wet een grootverbruiker. Welk soort gebruiker je bent bepaalt o.a. op welke (zonne-energie)subsidies je aanspraak kan maken.

Hoe verzeker ik mijn zonnestroomproject?

Zonnepanelen vallen bij de meeste verzekeraars onder de zakelijke opstalverzekering. Liggen de zonnepanelen niet vast? Dan kan het zijn dat de panelen buiten de opstalverzekering vallen. Het is belangrijk dat wordt uitgezocht of de zonnepanelen binnen de zakelijke opstalverzekering vallen en hoe ze dan verzekerd zijn. Zijn ze bijvoorbeeld ook verzekerd tegen storm- en hagelschade? Wanneer de zonnepanelen niet verzekerd zijn, kun je een aparte verzekering voor de zonnepanelen afsluiten. In geval van schade dekt deze ook het productieverlies.

Zoncoalitie neemt de eisen van de betrokken verzekeraar altijd mee in de technische studie van een project en zorgt ervoor dat elk opgeleverd zonnestroomproject Scope 12-gekeurd en verzekerd is.

Wat is Scope 12?

Scope 12 is een certificatieregeling van Stichting SCIOS, de beheerder van het kwaliteitssysteem voor het uitvoeren van inspecties en onderhoud aan technische installaties. Bij een inspectie controleert SCIOS de veiligheid en kwaliteit van een zonnestroominstallatie. Denk bijvoorbeeld aan de draagkracht van het dak, connectoren en de brandbaarheid van materialen. De meeste verzekeraars stellen Scope 12-keuring verplicht. Projecten die door Zoncoalitie worden gerealiseerd worden altijd Scope 12-gekeurd; wij geloven dat de veiligheid en kwaliteit van een systeem essentieel is.

Wanneer moet ik netverzwaring aanvragen?

Als je zonnepanelen wilt laten plaatsen die meer vermogen leveren dan je aansluiting aankan, kun je een netverzwaring aanvragen bij de netbeheerder. Bijvoorbeeld als je aansluiting beperkt is tot 300 kWp, maar je qua dakoppervlak wel 1 MW zou kunnen plaatsen.

Wat is een programma van eisen (PvE)?

In een programma van eisen vind je alle inhoudelijke wensen en eisen die de opdrachtgever, gebruiker en andere betrokkenen (zoals verzekeraar) aan het resultaat van een project stellen.
De bedoeling ervan is van tevoren de voorwaarden te bepalen. De eisen zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de wensen zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.

Welke exploitatiemodellen van zon op dak zijn er?

Er bestaan verschillende juridische structuren die bepalen hoe het eigendom van zonnepanelen is georganiseerd. Dit zijn de mogelijkheden:
- je wordt de eigenaar van de zonnepanelen;
- je verhuurt je dak aan een partij die er zonnepanelen op legt;
- je leaset zonnepanelen.
Wat de meest logische structuur is om te kiezen, hangt af van wie de gebruiker is van het vastgoed. Lees voor meer informatie ons blog 'Kopen, dakverhuur of leasen: hoe verdien je het meest aan zonnepanelen op jouw bedrijfspand?'.

Welke factoren bepalen het gewicht van een zonnestroomsysteem?

Het gewicht van een zonnestroominstallatie wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van het gebouw, de hoogte en het type dak. Als panelen op een plat dak liggen vangen ze meer wind, omdat ze in een schuine hoek staan opgesteld. In dat geval wordt de installatie met extra ballast verzwaard. Hoe veel dit is, hangt af van de hoogte van het gebouw, want hoge daken vangen meestal meer wind dan lagere daken. Het gewicht van een zonnepaneel inclusief ballast kan oplopen tot 20 kilo per m2.

Wat is de levertijd van zonnepanelen?

De levertijden op zonnepanelen zijn tegenwoordig minder lang dan voorheen. Omvormers daarentegen zijn soms wel lastig te verkrijgen. Als je een zonnestroomproject tendert via het platform van Zoncoalitie, is de kans groot dat je een leverancier vindt die op korte termijn kan leveren.

Waarom is certificering van een zonnestroomproject belangrijk?

Certificering van zonnestroomprojecten is belangrijk om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de installatie te waarborgen en je te verzekeren dat deze voldoet aan internationale standaarden voor veiligheid en duurzaamheid. Ook richting huurder(s) in het geval van split incentive en eventuele calamiteiten. Verder is certificering cruciaal voor het verzekerbaar houden van je pand. Het kan ook helpen bij het verkrijgen van financiering voor het project en bij het aantonen van de milieuvoordelen van het gebruik van zonne-energie.

Weten of jouw dak geschikt is als zonnedak?