Binnen 48 uur een expert op locatie

Zonnepaneleninspectie bij aan- of verkoop en huur

Deze due diligenceis speciaal ontworpen voor objecten waar al zonnepanelen op liggen en waarbij een eigendoms- of huurmutatie plaatsvindt. Zoncoalitie biedt een snelle risicoanalyse en financiële onderbouwing die als input kan dienen bij eventuele onderhandelingen.  

alex rondIk help je verder ! - Alex Muhring

Bescherm jouw investering

In welke situaties is een technische en financiële 
risicoanalyse wenselijk?

Verkoop van een gebouw met zonnepanelen

Bij de verkoop van een pand wil je graag je indirect yield maximeren. Het helpt dan om je dossier goed op orde te hebben. Je wilt voorkomen dat de kopende partij gaat onderhandelen over onduidelijkheden. Bewijzen dat de aanwezige zonnepanelen (PV) deugdelijk zijn, kan zorg wegnemen en daardoor van waarde zijn. Denk aan: is alle documentatie compleet? Is het systeem recent nog gekeurd? Zijn de commerciële afspraken met huurder(s) en energiebedrijf duidelijk? Zoncoalitie kan je hier goed bij helpen, en er zo voor zorgen dat dat je het PV-systeem als een premium benadrukt. Dat heeft een positieve impact op de prijsvorming in de transactie.  

Een quick scan kan binnen 5 werkdagen gemaakt worden, maar wil je dat we het systeem echt als een premium etaleren dan is er meer tijd nodig. Denk dan aan 1 tot 3 maanden, afhankelijk van de aard van de eventuele problemen en compleetheid van het dossier.  

Casus uit de praktijk: client A had bij ons een PV-systeem in beheer. Partij B wilde het object waarop dit systeem ligt kopen van A. Aangezien B om fiscale redenen geen rendement wilde maken met de verkoop van energie, was het aanwezige systeem al direct onderwerp van discussie. De eerste vraag die onze client stelde was: ‘Wat kost het om het hele systeem van het dak te verwijderen?’ Na ons antwoord te hebben gegeven vroegen we naar de reden van deze vraag. Na uitleg van onze client hebben we de wind weten te keren door duidelijk te maken hoe de kasstromen ook in de huurprijs konden worden verwerkt. Doordat we helder inzicht hadden in de performance en over duidelijke garanties van de installateurs beschikten, bleef als enige risico het aantal zonuren over. Gelukkig is ook dat vrij goed in te schatten.  

Door comfort te geven aan de koper en de case duidelijk te onderbouwen met een goed georganiseerd dossier, kwamen A en B toch snel tot een transactie waarbij B uiteindelijk zelfs een premium heeft betaald voor het gebouw als gevolg van de zonnepanelen. Een premium die een stuk hoger was dan de originele aanschafwaarde van het PV-systeem.  

Aankoop van een gebouw met zonnepanelen

Als investment manager wil je graag snel weten of een aanwezig PV-systeem op een object een premium of een liability impliceert. Zo kan je ten tijde van de onderhandeling bedingen dat eventuele gebreken of risico’s worden verdisconteerd in de prijs. Mocht er meer tijd nodig zijn om de exacte defecten of risico’s in te schatten, dan kunnen we je in ieder geval vast helpen met het maken van een onderbouwde inschatting. Zo kan je zelf de materialiteit afwegen en deze eventueel adresseren in de documentatie van de transactie. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan nadat de investering is gedaan.  

Onze inspectie die op korte termijn is af te roepen, biedt onderbouwde duidelijkheid over de verwachte cashflows en risico’s. Vervolgens kunnen we ondersteunen bij het verhelpen van defecten, het complementeren van dossiers of het veranderen van juridische structuren. 

Verhuur van een gebouw met zonnepanelen aan een nieuwe huurder

Bij het verhuren van een pand met zonnepanelen aan een nieuwe huurder die zelfbeschikking heeft over de aansluiting, kun je een operationele lease afspreken of de installatie opnemen in het gehuurde. Zorg er dan voor dat alle details over het systeem helder zijn, zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met de huurder. Denk aan bewijsvoering van de productie van de afgelopen jaren, maar ook een log van de verrichte audits waaruit comfort kan worden herleid.  


De experts van Zoncoalitie staan voor je klaar

sustainability-50px Meer dan 110 MW in beheer

verified_user-50px Alle experts zijn gecertificeerd

balance-50px@1x Onafhankelijk en transparant

 

Hoe voeren wij de inspectie uit?

Dossiercontrole: via onze gestandaardiseerde werkwijze weten we exact welke documentatie aanwezig hoort te zijn. Met een snelle check constateren we wat er wel en niet is en wat het kost om het dossier compleet te maken.  

Visuele inspectie binnen 5 dagen: Wij begrijpen dat tijd van wezenlijk belang is bij vastgoedtransacties. Daarom voeren we onze inspectie binnen 5 werkdagen uit, zodat jij snel een beeld hebt van de staat van het systeem.

Risicoanalyse inclusief financiële waardebepaling: Onze inspectie geeft je een duidelijke indruk van eventuele maximale reparatiekosten of bijvoorbeeld in de toekomst verwachte cashflows. Zo kun je onderbouwde bedragen gebruiken in een onderhandeling en verrassingen achteraf voorkomen. 

Vervolgstappen na de nulmeting

we bieden concrete vervolgstappen om  

  • Het dossier compleet te maken 
  • Eventueel een Scope 12 audit als nulmeting te laten uitvoeren 
  • Afspraken/documentatie in te richten met huurders, netbeheerders, energieleveranciers, meetbedrijven 
  • De beste afspraken uit de markt te halen met aggregators (energiebedrijven) in het geval dat er sprake is van forse netlevering  
  • Energiemanagementsystemen toe te voegen om curtailment toe te kunnen passen (voorkomen teruglevering tegen negatieve energieprijzen) 
  • Koppelingen te maken met eventueel aanwezige EV-laders, batterijen (opslag).  
Technische rapportage-1

Meer dan 500 tevreden klanten

Bekijk DHG Roosendaal

Samen met DHG Two Zero en Sunprojects heeft Zoncoalitie het smartlog distributiecentrum in Roosendaal voorzien van 5.336 panelen. Deze panelen zullen samen een vermogen van meer dan 2,3 megawattpiek opbrengen.  

DHG en Zoncoalitie zijn de samenwerking gestart vanuit de behoefte goed inzicht te krijgen in de business case en technische specificaties van hun zonneproject.  

DHG Two Zero kijkt tevreden terug op de samenwerking: 'Met de transparante werkwijze van Zoncoalitie weten wij exact waar wij aan toe zijn op het gebied van rendement, techniek en duurzaamheid. En door de onafhankelijke aanpak bereiken wij ons doel: kwalitatief en duurzaam vastgoed.'

solar-panels-icon  5.336 zonnepanelen

power-icon Vermogen  2.3 MW

Bekijk Union Container Services

Aanleiding 

Union Container Services bevindt zich op het CoDo terrein in Amsterdam Noord. Zoncoalitie heeft samen met de gemeente Amsterdam een gebiedsgerichte aanpak uitgerold. Dit houdt in dat ondernemers op kosten van de gemeente de projectrapportage door Zoncoalitie kunnen laten verrichten. Union Container Services heeft dit aanbod met beide handen aangepakt.  

Onze ondersteuning en oplossing

Van SDE-aanvraag tot aan de realisatie, Zoncoalitie is van begin tot eind bij het project betrokken geweest. Naast de SDE-subsidie, is er ook een beroep gedaan op het Duurzaamheidsfonds. In dit traject heeft Zoncoalitie ook ondersteund in het verstevigen van het dak. Op deze wijze is een kwalitatief hoogwaardig systeem eenvoudig te realiseren. De kennis en ervaring die Zoncoalitie staat daarvoor garant. 

Resultaat

solar-panels-icon 624 zonnepanelen

power-icon 250 kWp aan vermogen

Blog

De drie vragen die vastgoedeigenaren ons vaak stellen

De energietransitie is zich in volle vaart aan het voltrekken: vastgoedeigenaren zien duidelijk de toegevoegde waarde van zonne-energie op hun dak. Maar met meer solarsystemen op vastgoed groeit ook de behoefte aan (na)zorg en controle. Als expert op het gebied van zonne-energieprojecten krijgen wij hier veel vragen over. We hebben de drie meest gestelde voor je geselecteerd en deze beantwoorden we in dit artikel.