Kantoor van Cairn in Nieuwegein

 
aanbieder opdrachtgever
Logo sunprojects klein

 

Schroders_plc_logo.svg

 

Aanleiding en behoefte

Cairn (onderdeel van Schroders Capital) hecht veel waarde aan verantwoord investeren en ondernemen. Dit heeft een positieve impact op de waarde van hun portfolio en de samenleving als geheel. En natuurlijk spelen zonnepanelen hierin een belangrijke rol.

Onze ondersteuning en oplossing

Samen met Cairn heeft Zoncoalitie gekeken naar de mogelijkheden voor het installeren van zonnepanelen. Door het indienen van een subsidie aanvraag en het uitvoeren van technische haalbaarheidsstudies, konden wij zien welke constructie het beste was voor het produceren van zonne-energie. Op basis van de uitkomsten is Cairn gekoppeld aan Sunprojects en is de aanleg van zonnepanelen verwezenlijkt. 

 

Luchtfoto - Cairn Nieuwegein (Dominos) (53)

Dominos 2 recht

 

Key facts
  • 604 kWp vermogen
  • 1340 zonnepanelen