Kazerne Hendrik

 
aanbieder opdrachtgever
aanbieders-janszon-840x473 brandweer-logo-zwart

Aanleiding en behoefte

Brandweerkazerne Hendrik was één van de zeven objecten waar Zoncoalitie de Brandweer Amsterdam-Amstelland ondersteunde bij het verduurzamen. Elke kazerne werd voorzien van een passend PV-systeem.

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie heeft de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende brandweer kazernes verzorgd. Ook hebben wij Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd over de de mogelijke financiële constructies van het produceren van zonne-energie. Vervolgens gingen we samen kijken naar de benodigdheden voor de verschillende PV-installaties en konden we op basis daarvan een gerichte uitvraag doen naar onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk hebben we Janszon succesvol kunnen koppelen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland om het zonnestroomproject te realiseren.

Vervolgens had de Brandweer Amsterdam-Amstelland behoefte aan meer inzicht in de financiële prestaties van de verschillende zonnesystemen in haar portfolio. Hierbij komt onze dienst Solar Asset Management goed van pas. Zoncoalitie beheert nu in totaal negen brandweerlocaties en de brandweer heeft de ambitie om in de toekomst meer kazernes toe te voegen en op termijn ook haar wagenpark van brandweerwagens te elektrificeren.

Key facts
  • 42 kWp vermogen
  • 105 zonnepanelen