Webinar: Zo verhoog je de waarde van jouw vastgoed 

De energietransitie is in volle vaart aan de gang en de zonne-energiesector groeit hard. Er komen steeds meer initiatieven en aanbieders die hun steentje willen bijdragen. Ook vastgoedeigenaren zien steeds meer de toegevoegde waarde van zonne-energie op hun dak. De urgentie van het opwekken van eigen hernieuwbare energie wordt dagelijks in de actualiteit besproken. 

Om de transitie naar duurzame energie te stimuleren wordt tussen 28 juni tot en met 6 oktober 2022 de SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) opengesteld. De subsidieregeling is een van de vele factoren die het interessant maken voor bedrijven om op het ongebruikte dakoppervlak een zonne-installatie te installeren. Ook de groene stroom – voor eigen gebruik en de opbrengst uit teruglevering – en het duurzaamheidsimago maken installaties op daken van vastgoed interessant voor kopers en huurders.  

Maar wordt vastgoed met een zonne-installatie ook meer waard? En maakt het model waarin je dat dan doet nog wat uit? Alex Muhring zal dieper ingaan op de business case van zon op dak voor commercieel vastgoed.  

Tijdens deze webinar komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • Introductie zonne-energie landschap 
  • Mogelijke rendementsmodellen voor zonnepanelen op vastgoed 
  • Invloed van zonne-energie op de waarde van het vastgoed.  
  • Voorbeelden uit de praktijk 

In dit webinar van 30-45 min kom je alles te weten over de mogelijkheden tot waardevermeerdering voor vastgoed.  

Met de huidige energietarieven is er geen beter moment dan nu om je te verdiepen in wat zonne-energie voor jou kan betekenen.