Winkelcentrum van Wereldhave in Dordrecht

 
aanbieder opdrachtgever
Vereniging-Zoncoalitie-Solnet-1680x1680

 


logo Wereldhave

 

Aanleiding

Wereldhave is opgericht in 1930 en heeft beleggingen in vastgoed, vooral in winkelcentra. Hieronder valt ook Winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht. Met het oog op verduurzaming had Wereldhave de wens om het dak en het parkeerdek van Sterrenburg te laten voorzien van zonnepanelen. Er was ook sprake van een nieuw te bouwen gedeelte met parkeergelegenheid op de eerste verdieping. De nieuwe zonnestroominstallatie mocht geen belemmering vormen voor de groei van de sedum dakbedekking die al eerder was aangebracht.

Onze ondersteuning en oplossing

Wereldhave heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door Zoncoalitie, op basis waarvan doelgericht kon worden gezocht naar een geschikte uitvoerder voor dit project. Het matchingsproces vond plaats op ons platform van 25+ installateurs van zonne-energie. Wereldhave koos al snel voor Solnet, waarna de zonnestroominstallatie succesvol werd gerealiseerd. 

Er werd gekozen voor een oost-west georiënteerd systeem dat is verhoogd tot 40 cm tussen sedum en paneel, zodat het genoeg licht en lucht biedt voor de plantjes om te groeien. Daarnaast is het modulair (in tegenstelling tot een railsysteem), wat betekent dat er genoeg ruimte is om onderhoud te plegen aan het sedum onder de panelen. De installatie is geballoteerd en niet verankerd aan het dak, wat de kosten beperkt en het mogelijk maakte de installatie op de al aanwezige begroeiing te plaatsen.

Resultaten

• 414 zonnepanelen
• Vermogen installatie: 170 kWp

IMG-20221216-WA0045b