Blog

SDE subsidie: Alles wat je moet weten

De SDE subsidie is interessant voor bedrijven en organisaties die de ambitie hebben om een grootschalig zonnestroomproject te ontwikkelen.


De SDE subsidie is interessant voor bedrijven en organisaties die de ambitie hebben om een grootschalig zonnestroomproject te ontwikkelen, maar enige uitdaging ondervinden met de financiering. De subsidie biedt waardevolle ondersteuning van de business case omtrent duurzame energie.  

De SDE++, Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, is een initiatief van de Nederlandse overheid dat financiële ondersteuning biedt voor grote zonnestroomprojecten. Het gaat hier om een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat je een bedrag ontvangt gedurende de looptijd van vijftien jaar, indien de stroomprijs onder een bepaald niveau zakt. Door zijn langdurige looptijd en omdat hij openstaat voor diverse organisaties, opent de SDE++ de deur voor grote projecten en draagt hij bij aan een duurzame toekomst.  

Wil je weten wat de SDE precies inhoudt en of jouw project ervoor in aanmerking komt? Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen over de SDE++ beantwoord. 

Wat is de SDE subsidie? 

De SDE++-regeling is een financiële ondersteuning van de overheid voor projecten die bijdragen aan de beperking van CO2-uitstoot en versnelling van de energietransitie. Bedrijven ontvangen deze subsidie voor de productie van duurzame energie, waaronder zonne-energie.  

Je kunt deze subsidie aanvragen om een deel van de investeringskosten en het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie te compenseren. Het subsidiebedrag en de voorwaarden worden jaarlijks vastgesteld en er is een budgetplafond om de beschikbare middelen te verdelen.  

 sde subsidie

Bron: Van Helder 

Wie kan de SDE subsidie aanvragen? 

De SDE subsidie kan worden aangevraagd door allerlei partijen, zoals bedrijven (van mkb-ondernemingen tot grote industriële bedrijven), non-profitorganisaties (denk aan scholen, zorginstellingen en stichtingen), overheden en bedrijven in de agrarische sector. 

Let op: de specifieke toepassingsmogelijkheden en voorwaarden kunnen verschillen per subsidieronde en per type project. Wij raden je aan om de meest recente informatie en richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te bekijken om te bepalen of je in aanmerking komt voor de SDE++-subsidie. 


Voor welke projecten kan ik SDE subsidie aanvragen? 


De SDE subsidie is er ter ondersteuning van de grootste zonnestroomprojecten: alleen bedrijven met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A) en een zonnestroominstallatie van meer dan 15kWp kunnen hem ontvangen. 

 

Hoeveel SDE subsidie ontvang ik voor mijn zonnestroomproject? 

Ontdek hoeveel SDE++ jij kunt ontvangen voor je zonnesysteem met de subsidiecheck.

Wanneer moet ik mijn SDE subsidie aanvragen? 

De aanvraagperiode van de SDE++ in 2023 is uitgesteld tot september. 
 

Hoe ontvang ik de SDE++? 

Om in aanmerking te komen voor de SDE++, moet je voldoen aan bepaalde criteria en een aanvraagprocedure doorlopen. Hier moet je rekening mee houden:  

  1. Projectcategorieën: de SDE++-regeling richt zich op verschillende projectcategorieën, zoals hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, CO2-reducerende technieken en hernieuwbare warmte. Je moet bepalen onder welke categorie je project valt.
  2. Technische en financiële haalbaarheid: je project moet technisch en financieel haalbaar zijn. Dit betekent dat je moet aantonen dat de voorgestelde technologieën en installaties kunnen worden gerealiseerd en dat het project financieel rendabel is. Daarom moet er een constructief onderzoek worden uitgevoerd voor je de subsidie kunt aanvragen. Zoncoalitie helpt je graag bij al deze stappen!
  3. Subsidieaanvraag: je moet een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tijdens de aanvraag moet je informatie verstrekken over het project, de beoogde energieproductie, de kosten en de verwachte CO2-reductie.
  4. Subsidiehoogte: die wordt bepaald door het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs van ‘grijze’ energie. Hoe groter dit verschil, des te hoger de subsidie. Het beschikbare budget speelt ook een rol bij het toekennen van de subsidies.

Zoncoalitie weet precies hoe je jouw business case kunt verbeteren met deze subsidieregeling, dus neem vrijblijvend contact met ons op! 

 

Waar kan ik mijn SDE++ aanvragen? 

Je kunt een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zoncoalitie helpt je hier graag bij. 

 

Hoe wordt het subsidiebedrag voor de SDE++ bepaald? 

Het subsidiebedrag voor de SDE++ wordt bepaald op basis van verschillende factoren. Er is een basisbedrag dat aangeeft hoeveel subsidie per eenheid duurzame energie wordt toegekend. Dit bedrag kan worden aangepast afhankelijk van factoren zoals de locatie en de technologie. Er zijn ook verschillende subsidiefasen, waarbij de subsidiebedragen kunnen variëren. Als er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget, wordt er gekeken naar welke projecten de laagste subsidievraag hebben per eenheid duurzame energie. Deze projecten krijgen dan als eerste de subsidie toegekend.  

Het is belangrijk om de actuele richtlijnen van de RVO te raadplegen voor specifieke informatie over de subsidiebedragen en -voorwaarden. 

 

Kan ik ook SDE subsidie aanvragen voor zonnepanelen op carports en landopstellingen? 

Ja, naast de reguliere zonnepanelen op daken, ondersteunt de SDE++-regeling ook andere vormen van duurzame energieopwekking, waaronder zonnepanelen op carports en landopstellingen. Omdat niemand weet hoe de energieprijzen zich gaan ontwikkelen, zijn dit soort projecten des te aantrekkelijker om te realiseren met SDE++ subsidie. 

Doe de gratis vastgoedscan

Hoeveel € levert het dak van jouw bedrijfspand op?

Ontvang een gratis legplan van jouw dak inclusief business case

Gerelateerde artikelen