In september begint de nieuwe SDE++ subsidieronde

Hoeveel SDE++ subsidie kun jij ontvangen voor een zonnedak?

 

verified_user-50px@1x Maak nu gebruik van de SDE++ subsidieregeling en verbeter jouw business case

verified_user-50px@1x  Bespaar veel tijd en moeite. Wij vragen de subsidie voor je aan, altijd op jouw naam

verified_user-50px@1x €11,5 miljard subsidiegeld beschikbaar

Ja, ik wil een subsidiecheck

Wij helpen je graag met jouw SDE++ subsidie aanvraag

Heb je interesse in het aanvragen van een SDE++ subsidie? Wacht dan niet langer!
De regeling gaat op 10 september 2024 weer open.

Wij vragen de subsidie altijd aan op naam van de vastgoedeigenaar, tenzij nadrukkelijk
wordt verzocht dit anders te doen.

Ook kunnen we je ondersteunen wanneer je zelf de stap al hebt gezet met het aanvragen.
Deze subsidie zal de kosten-baten analyse van een investering in zonnepanelen sterk
bevorderen.

Ik heb al een SDE beschikking, wat is de volgende stap?

Wil je meer weten wat wij voor jou als vastgoedeigenaar kunnen betekenen? Bekijk dan onze diensten voor vastgoedeigenaren.

Wat is SDE subsidie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie. Bedrijven die zelf duurzame energie gaan produceren komen in aanmerking voor deze subsidie. Zoncoalitie kan u mee nemen in het aanvraag proces van een subsidie.

Wie kan de SDE subsidie aanvragen?

De SDE++-subsidie kan worden aangevraagd door allerlei partijen, zoals bedrijven (van mkb-ondernemingen tot grote industriële bedrijven), non-profitorganisaties (denk aan scholen, zorginstellingen en stichtingen), overheden en bedrijven in de agrarische sector. 

Let op: de specifieke toepassingsmogelijkheden en voorwaarden kunnen verschillen per subsidieronde en per type project. Wij raden je aan om de meest recente informatie en richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te bekijken om te bepalen of je in aanmerking komt voor de SDE++-subsidie. 

Voor welke projecten kan ik SDE++-subsidie aanvragen?

De SDE subsidie is er ter ondersteuning van de grootste zonnestroomprojecten: alleen bedrijven met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A) en een zonnestroominstallatie van meer dan 15kWp kunnen hem ontvangen. 

Onze projecten

Bekijk kantoor Cairn

Aanleiding en behoefte

Cairn (onderdeel van Schroders Capital) hecht veel waarde aan verantwoord investeren en ondernemen. Dit heeft een positieve impact op de waarde van hun portfolio en de samenleving als geheel. En natuurlijk spelen zonnepanelen hierin een belangrijke rol.

Onze ondersteuning en oplossing

Samen met Cairn heeft Zoncoalitie gekeken naar de mogelijkheden voor het installeren van zonnepanelen. Door het indienen van een subsidie aanvraag en het uitvoeren van technische haalbaarheidsstudies, konden wij zien welke constructie het beste was voor het produceren van zonne-energie. Op basis van de uitkomsten is Cairn gekoppeld aan Sunprojects en is de aanleg van zonnepanelen verwezenlijkt.

solar-panels-icon  1340 zonnepanelen

 

power-icon 604 kWp aan vermogen 

Bekijk Union Container Services

Aanleiding 

Union Container Services bevindt zich op het CoDo terrein in Amsterdam Noord. Zoncoalitie heeft samen met de gemeente Amsterdam een gebiedsgerichte aanpak uitgerold. Dit houdt in dat ondernemers op kosten van de gemeente de projectrapportage door Zoncoalitie kunnen laten verrichten. Union Container Services heeft dit aanbod met beide handen aangepakt.  

Onze ondersteuning en oplossing

Van SDE-aanvraag tot aan de realisatie, Zoncoalitie is van begin tot eind bij het project betrokken geweest. Naast de SDE-subsidie, is er ook een beroep gedaan op het Duurzaamheidsfonds. In dit traject heeft Zoncoalitie ook ondersteund in het verstevigen van het dak. Op deze wijze is een kwalitatief hoogwaardig systeem eenvoudig te realiseren. De kennis en ervaring die Zoncoalitie staat daarvoor garant. 

Resultaat

solar-panels-icon 624 zonnepanelen

power-icon 250 kWp aan vermogen

Bekijk Kazerne Amstelveen

Aanleiding en behoefte

Brandweerkazerne Amstelveen was één van de zeven objecten waar Zoncoalitie de Brandweer Amsterdam-Amstelland ondersteunde bij het verduurzamen. Elke kazerne werd voorzien van een passend PV-systeem.

 

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie heeft de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende brandweer kazernes verzorgd. Ook hebben wij Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd over de de mogelijke financiële constructies van het produceren van zonne-energie. Vervolgens gingen we samen kijken naar de benodigdheden voor de verschillende PV-installaties en konden we op basis daarvan een gerichte uitvraag doen naar onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk hebben we Janszon succesvol kunnen koppelen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland om het zonnestroomproject te realiseren.

Resultaat

solar-panels-icon 289 zonnepanelen

power-icon 116 kWp aan vermogen

Met Zoncoalitie begrijp je meer

 

ISDE voor zakelijke zonnepanelen

Wat is CertiQ?

Verhogen zonnepanelen de waarde van vastgoed?