Zoncoalitie: voortrekkersrol in duurzaamheid als B Corp

Zoncoalitie is een gecertificeerde B Corp

Wat betekent de B Corp-status? 

Een B Corp zijn betekent streven naar hoge normen van maatschappelijke en milieuprestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Deze bedrijven moeten voldoen aan strenge criteria op het gebied van sociale en milieu-impact en ze moeten hun betrokkenheid bij werknemers, klanten, en de planeet juridisch verantwoorden, niet alleen aan hun aandeelhouders. 

Duurzame bedrijfsvoering 

Bij Zoncoalitie is duurzaamheid geen optie maar een integraal deel van ons dna. Of het nu gaat om de organisatie van workshops zoals Climate Fresk, de circulaire verbouwing van ons nieuwe kantoor, of ons diversiteit bevorderend wervingsbeleid: elk aspect van onze organisatie is ontworpen om een positieve impact te hebben. Ons centraal gelegen kantoor stimuleert bijvoorbeeld milieuvriendelijk woon-werkverkeer. 

We zien de B Corp-certificering niet als een einddoel, maar als een continu streven naar verbetering. Met onze duurzame initiatieven en de B Corp-status bewijzen we dat duurzaamheid meer is dan een keuze – het is een manier van leven die niet alleen ons bedrijf, maar ook gemeenschappen en de planeet ten goede komt. 
 

Carbon payback time van PV-modules 

We zijn natuurlijk al dagelijks met hernieuwbare energie bezig, maar daarbinnen proberen we ook continu te verbeteren. Van oudsher staan wij bekend om onze rationale en financiële zienswijze ten aanzien van het elektrificeren van gebouwde omgeving, en daarbij staat zonne-energie uiteraard centraal. In 2024 zullen we in toenemende mate aandacht hebben voor de carbon payback time van gebruikte materialen. Daarbij werken we ook toe naar een IRR goal seeker waarbij binnen de ideale rendementsvereisten van een client de schoonste maatregelen worden getroffen.