Bekijk het webinar wanneer het jou uitkomt

Energiecrisis: 5 trends in een complexe zonne-energiemarkt

 

Adriaan Copper geeft een overzicht van de dynamische markt en actuele trends, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan als je een zonnestroomproject realiseert.

Ontvang de opname in jouw mailbox

Met welke factoren krijg je te maken als je kiest voor zonnepanelen op jouw vastgoed?

In het webinar komen de volgende thema's aan bod:

pig-50px

Huidige situatie

Welke gevolgen hebben de hoge energieprijzen?

project-research-50px

Financiele zaken

Stijgende rente en de rol van subsidie, hoe behaal ik het meeste rendement?

usps-50px

Technische aspecten

Is mijn dak sterk genoeg? Hoe leg ik de panelenpuzzel en hoe ga ik om met congestie?

verified_user-50px

Mobiliteit

Hoe benut ik kansen die er zijn voor elektrische auto's en EV chargers?

sustainability-50px

Beheer

Als mijn panelen er liggen, wie onderhoudt ze dan?

Kantoor van Cairn

Aanleiding en behoefte

Cairn (onderdeel van Schroders Capital) hecht veel waarde aan verantwoord investeren en ondernemen. Dit heeft een positieve impact op de waarde van hun portfolio en de samenleving als geheel. En natuurlijk spelen zonnepanelen hierin een belangrijke rol.

Onze ondersteuning en oplossing

Samen met Cairn heeft Zoncoalitie gekeken naar de mogelijkheden voor het installeren van zonnepanelen. Door het indienen van een subsidie aanvraag en het uitvoeren van technische haalbaarheidsstudies, konden wij zien welke constructie het beste was voor het produceren van zonne-energie. Op basis van de uitkomsten is Cairn gekoppeld aan Sunprojects en is de aanleg van zonnepanelen verwezenlijkt.

solar-panels-icon   1340 zonnepanelen

power-icon  604 kWp vermogen

Union Container Services

Aanleiding 

Union Container Services bevindt zich op het CoDo terrein in Amsterdam Noord. Zoncoalitie heeft samen met de gemeente Amsterdam een gebiedsgerichte aanpak uitgerold. Dit houdt in dat ondernemers op kosten van de gemeente de projectrapportage door Zoncoalitie kunnen laten verrichten. Union Container Services heeft dit aanbod met beide handen aangepakt.  

Onze ondersteuning en oplossing

Van SDE-aanvraag tot aan de realisatie, Zoncoalitie is van begin tot eind bij het project betrokken geweest. Naast de SDE-subsidie, is er ook een beroep gedaan op het Duurzaamheidsfonds. In dit traject heeft Zoncoalitie ook ondersteund in het verstevigen van het dak. Op deze wijze is een kwalitatief hoogwaardig systeem eenvoudig te realiseren. De kennis en ervaring die Zoncoalitie staat daarvoor garant. 

solar-panels-icon 624 zonnepanelen

power-icon 250 kWp aan vermogen

Kazerne Amstelveen

Aanleiding en behoefte

Brandweerkazerne Amstelveen was één van de zeven objecten waar Zoncoalitie de Brandweer Amsterdam-Amstelland ondersteunde bij het verduurzamen. Elke kazerne werd voorzien van een passend PV-systeem.

 

Onze ondersteuning en oplossing

Zoncoalitie heeft de subsidieaanvraag en de technische haalbaarheidsstudies van de verschillende brandweer kazernes verzorgd. Ook hebben wij Brandweer Amsterdam-Amstelland geadviseerd over de de mogelijke financiële constructies van het produceren van zonne-energie. Vervolgens gingen we samen kijken naar de benodigdheden voor de verschillende PV-installaties en konden we op basis daarvan een gerichte uitvraag doen naar onze leden (aanbieders van zonne-energie). Uiteindelijk hebben we Janszon succesvol kunnen koppelen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland om het zonnestroomproject te realiseren.

solar-panels-icon 289 zonnepanelen

power-icon 116 kWp aan vermogen

Met Zoncoalitie begrijp je meer

Aandachtspunten bij nieuwbouw

Wat is CertiQ?

Verhogen zonnepanelen de waarde van vastgoed?